Kotityöt vievät aikaa

Puunkanto, vedenhaku ja viljan käsittely morttelissa täyttävät suuren osan afrikkalaisen maalaisnaisen päivästä. Vedenhakumatka voi olla useita kilometrejä. Polttopuuta joudutaan metsien vähenemisen myötä hakemaan usein yhä kauempaa. Guinean Malin kylissä naiset harmittelivat erityisesti viljojen jauhamisen työläyttä. Paikallisista viljoista poistetaan kuoret ja ne jauhetaan morttelissa. Tämä vie perheen naisilta useamman tunnin päivässä.

Pienyrittäjänainen

Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston kyseenalaiset rakennesopeutusohjelmat ovat vähentäneet julkisten työpaikkojen määrää ja laskeneet palkkojen tasoa rajusti Afrikan maissa. Opettajienkin täytyy tehdä usein kauppaa työnsä ohessa elättääkseen perheensä.

Guinean Malissa naiset värjäävät indigokankaita sekä valmistavat ja myyvät munkkeja ja paistettuja bataatteja pienissä kojuissaan. Kaupungeissa naisilla on myös pieniä ravintoloita työmiehille ja ohikulkijoille.

Naisten heikko koulutustaso vaarantaa kuitenkin usein kaupan tuottavuuden. Kaikki naiset eivät osaa lukea ja laskea, joten taloussuunnittelu ja kauppa ovat arvioiden ja muistin varassa.

Ruokaa omalta pellolta

Afrikkalainen nainen viljelee maata perheen tarpeisiin sekä maaseudulla että kaupungeissa. Afrikkalaisnaisen elannon hankkimista vaikeuttaa useissa Afrikan maissa maanpuute ja naisten maanomistamisen rajoitukset.

Afrikassa maaperä ei useimmiten sovellu traktorin käyttöön eikä viljelijän kukkarolle. Työvälineitä ovat hakku, kuokka, hara ja kastelukannu. Guinean Malissa suurin osa ruoasta saadaan omasta maasta. Maatalous on kuitenkin riskialtista. Jos sato on hyvä, ruokaa riittää myytäväksikin ja näin malilaisnainen saa tärkeitä rahatuloja. Lääkkeisiin, lasten koulukuluihin ja tuontiriisin ostamiseen tarvitaan rahaa. Guinean Malissa viljellään vain vähän maailmanmarkkinoille meneviä tuotteita kuten kahvia ja maapähkinöitä. Naapurimaassa Senegalissa tilanne on erilainen. Omavaraistalous on osin väistynyt siirtomaa-ajoilta lähtien esimerkiksi suurien maapähkinäpeltojen tieltä. Länsimaihin suuntautuvan viennin ongelmia ovat epäreilut ja ailahtelevat maailmanmarkkinahinnat ja alhainen jalostusaste paikan päällä. Suurin osa voitoista menee ylikansallisten yritysten taskuun.

Elämän iloja

Afrikkalaisen naisen elämä ei kuitenkaan ole pelkkää puurtamista. Yhteisöllinen kulttuuri luo sosiaalista turvaa ja ehkäisee yksinäisyyttä. Lapset turvaavat vanhuutta ja tuovat perheeseen työvoimaa, mutta ovat myös tärkeä elämänsisältö. Tanssi ja musiikki antavat voimia arkipäivään, ja perinteiset tanssit ovat tärkeä osa työjuhlia ja yhteisöllisiä tapahtumia.

Kirjoittaja: Anita Lintula, joka on työskennellyt Guinean Malissa Kehitysmaayhdistys Indigo ry:n Ruoka- ja hygieniaprojektissa.

(c) Cheza Ngoma ry